Analytics as a Service

Aggregate har igennem mange år udviklet og implementeret BI løsninger på tværs af forretningsområder og brancher. Den kompetence tilbyder vi nu "as a Service" i form af en BI Hub bestående af forskellige moduler.

 

Business Intelligence Consulting

Hos aggregate lever vi af at skabe agile Business Intelligence løsninger for vores kunder. Vores tilgang er ”proving by example” hvor vi med prototyping på virksomhedens eget data giver et indblik i hvad der kan lade sig gøre indenfor de givne rammer.

 

Udfordringer med et fragmenteret BI- og data landskab der ikke leverer det forventede ROI ?

Lad os høre nærmere om jeres situation og lad os komme med vores bud på hvordan vi ser den bedste approach for netop jeres virksomhed – ganske uforpligtende.

 

On-Premise, Cloud eller Hybrid-approach til en mere skalerbar Enterprise BI platform?

Lad os høre nærmere om jeres udfordringer og ambitioner og lad os komme med vores bud på hvordan vi ser den bedste approach for jeres virksomhed – ganske uforpligtende.

 

Forvirret omkring Big Data, Hadoop, Data Lakes, R, IoT… m.fl.?

Lad os tage en jordnær snak om de enkelte teknologier sammenholdt med jeres udfordringer og derefter komme med vores bud på hvordan vi ser at jeres forretning kan drage nytte af de nye teknologier – ganske uforpligtende.

1
1

Business Intelligence Consulting Services

Hos aggregate adskiller vores tilgang sig ved at vi allerede forud for et egentlig samarbejde bruger noget tid med jeres data, struktur og forretnings logikker.

 

Vi ønsker ikke at love noget som ikke er muligt udfra den forventede tidshorisont eller udfra det rent datamæssige grundlag. Vores tilgang er ”proving by example” hvor vi med prototyping på jeres eget data får indsigt i de problemstillinger der er og derefter giver et kvalificeret bud på hvordan vi ser det løst og indenfor hvilken tidshorisont.

 

Matcher det jeres forventninger, så indgår vi først her et egentligt udviklings forløb og påtager ejerskab over leverancen.

Blandt de mere specialiserede BI projekter, har vi hos aggregate erfaring med udvikling og implementering af Activity Based Costing moduler, hvor finansielle data allokeres ned på lavest  mulige detaljeniveau baseret på de respektive operationelle drivere.

 

Implementeres en løsning som denne, er det således muligt at foretage både profitabilitets analyser på Kunde, Produkt, Salgskanal m.fl. idet at der nu er tilgang til en fuldt detaljerede Profit & Loss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye digitale virkelighed udfordrer i dag alle etablerede virksomheder. Data er blevet et strategisk aktiv der ikke længere blot henføres til sikring af en konkurrencemæssig fordel, men derimod en essentiel faktor for langsigtet overlevelse i markedet.

 

Et Business Intelligence Competency Center hjælper med at facilitere en mere professional tilgang, eksponering og indsigt i virksomhedens data, så den fremadrettet er bedre rustet til at imødegå den digitale virkelighed.

 

Den organisatoriske placering og C-level sponsorship er essentiel for succes med et regulært Enterprise BICC og hos aggregate tilbyder vi både rådgivning i forbindelse med etablering, opbygning og forankring – og bidrager også gerne med interim kompetencer under forløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ethvert firma er det, at have et team af fastansatte medarbejdere med en bred vifte af kompetencer indenfor Business Intelligence, både en vanskelig såvel som omkostningstung øvelse.

 

Staff on Demand er et af kendetegnene ved den nye digitale virkelighed hvor flere virksomheder oftere vælger et naturligt split imellem fastansatte og konsulenter for at højne kompetenceniveauet bedst muligt.

 

Aggregate følger konstant de nyeste teknologier og trends indenfor Business Intelligence og tilbyder samarbejde med specifikke ressourcer på både korte såvel som lange kontrakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytics as a Service

Hos aggregate har vi brugt vores erfaringer fra mange års implementering af Business Intelligence løsninger til at skabe en BI platform som vi nu tilbyder som en subscription service – også kendt som Analytics as a Service.

Analytics as a Service, skal ses som et alternativ til de mere traditionelle Business Intelligence udviklings opgaver som vi også udfører, men her tages der udgangspunkt i en etableret platform som vi konstant udvikler videre på.

Med aggregates BI Hub gøres virksomhedens data tilgængelig fra ét og samme sted. Det betyder ikke nødvendigvis at data skal flyttes fra virksomhedens Data Warehouses idet BI Hub’en også kan fungere som et logisk lag og derfor blot kan videreformidle forespørgsler ned til det enkelte Data Warehouse.

BI Hub’en tilbydes i forskellige udgaver som matcher jeres behov – læs mere om BI Hub på vores dedikerede site ved at klikke på logoet nedenfor.

Microsoft teknologi

Vores BI Hub er baseret på Microsoft teknologi og benytter samtidig også Microsofts egne visualiserings værktøjer som PowerBI, Excel, Datazen, Reporting Services, men da Microsoft benytter en industri standard for deres analytiske platfrom er det ligeledes muligt at benytte andre Front-End/Visualiserings leverandører ovenpå BI Hub’en.

For mange virksomheder i dag er Business Intelligence/Data Warehouse landskabet gået hen og blevet en fragmenteret vifte af standard software og special fremstillede komponenter. Den modulbaserede opbygning af aggregates BI Hub gør det muligt at migrere enkelte områder over efter behov, modenhed og tidsramme.

Så ønsker man at bevæge sig væk fra et fragmenteret BI landskab og over mod en mere  integreret end-to-end platform med bedre transparens i forhold til data, komponenter og ikke mindst licenser, så er aggregate BI Hub et oplagt valg.

BI på Navision, Axapta eller E-conomics

Prøv vores BI Hub på jeres egne finansdata – vi har standard værktøjerne til at trække dem fra de fleste økonomi systemer, så I kan være igang indenfor ganske kort tid.

Med i platformen følger en række standard rapporter såvel som en analytisk model indeholdende alt data, således at yderligere detaljerede analyser kan foretages fra kendte værktøjer som Microsoft Excel eller ex. PowerBI og drag-n-drop.

Aggregate BI Hub

On-premise såvel som i Microsoft Azure Cloud

  • Én teknologi leverandør
  • Én platform for alting BI
  • Én hub for Masterdata
  • Én hub for forretningsregler
  • Én sikkerhedsmodel
  • Én fast serviceomkostning

Job hos aggregate

Hos aggregate er vi altid på udkig efter folk med passion for Business Intelligence og Advanced Analytics. Vi er på udkig efter best-in-class profiler – enten til fastansættelse eller som freelancer.

Vigtigst er at du har en solid track-record indenfor BI implementeringer og sætter en ære i at udvikle de bedste forretningsdrevne BI løsninger i markedet.

Send os gerne dit cv eller ring og få en snak

Kontakt os

 +45 31 21 87 84

Kirkebjerg Allé 90

2605 Brøndby

In our fast-changing global and Internet-driven marketplace, organizations are increasingly turning to external and temporary workforces to fill their expertise gaps.

Exponential Organizations

In the same way that today we can no longer handle the complexities of air traffic control or supply chain management without algorithms, almost all the business insights and decisions of tomorrow will be data-driven.

Exponential Organizations